ẩm thực món chay

Sản phẩm tôm chay

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm nước Khối lượng (g)     :200 Giá Bán: Liên Hệ

Sản phẩm tôm càng chay

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm nước Khối lượng (g)     :200 Giá Bán: Liên Hệ

Sản phẩm mực cuốn chay

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm nước Khối lượng (g)     :200 Giá Bán: Liên Hệ

Sản phẩm đùi gà chay

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm nước Khối lượng (g)     :150 Giá Bán: Liên Hệ

Thịt vụn chay khô

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm khô Khối lượng (g) :    100 Giá Bán: Liên Hệ

Hộp vịt chay hầm măng

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm hộp Khối lượng (g) :    140 Giá Bán: Liên Hệ

Hộp bò hầm đậu chay

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm hộp Khối lượng (g) :    150 Giá Bán: Liên Hệ

Hộp bò viên chay sốt thơm

Dạng thành phẩm :    Sản phẩm hộp Khối lượng (g) :    150 Giá Bán: Liên Hệ